Σύνδεση

Για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός στο B2B κατάστημά μας θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η εγκυρότητα των στοιχείων σας και έπειτα θα ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας.